52454958012_dc311fc916_3k.jpg

STRUCTUREEL DONEREN

Door structureel donateur te worden van THDV draag je enorm bij aan de strijd tegen mensenhandel in Nederland. Wil jij vaste donateur worden? Dit kan via de website van THDV, klik op de button!

Dichtbij Scharlaken Koord 2 (2).jpg

MENSENHANDEL

Je zou het misschien niet zeggen, maar Nederland telt jaarlijks 6000 gevallen van mensenhandel. 80% van deze slachtoffers belandt in de gedwongen prostitutie. Tienduizenden prostituées hebben dagelijks ‘legaal’ seks met meerdere mannen en worden behandeld als een product. En wij Nederlanders vinden het normaal..
Afbeelding4.jpg

THDV

Tot Heil des Volks (THDV) is een beweging die sinds 1855 met een bewogen hart naast de vier meest kwetsbare doelgroepen in Nederland staat: kinderen in armoede, verslaafden, dak- en thuislozen en prostituees. 

Scharlaken Koord, een van de projecten van THDV, staat op tegen gedwongen prostitutie in Nederland en bied hulp aan vrouwen en mannen die uit willen stappen. Door middel van preventie, hulpverleningstrajecten en (digitaal) veldwerk bieden zij ondersteuning en een nieuw begin.

Motivation

In 2020-2022 heb ik me in de wereld van mensenhandel en gedwongen prostitutie verdiept voor mijn masterscriptie. Wat ik geleerd heb laat me niet los. In dezelfde periode onderging ik behandelingen voor borstkanker - ik werd gezien, gehoord en er werd liefdevol voor me gezorgd… allemaal dingen die we vanzelfsprekend vinden in onze moderne, westerse, samenleving. Maar in deze samenleving bestaat ook een duistere kant waar oplichting, onderdrukking, misbruik en geweld centraal staan. Deze mensen worden niet gezien, gehoord of met liefde omringd. Ik wil mijn stem tegen dit onrecht verheffen en bekendheid voor het werk van THDV onder de mensen in gedwongen prostitutie verhogen. I studied human trafficking and forced prostitution for my master's dissertation in 2020-22. In the same period I underwent treatment for breast cancer. I experienced being seen, heard and cared for. We take this kind of attention for granted in our modern, Western democracies, yet in those same societies there is an evil world where deception, oppression, abuse and violence of fellow human beings is the order of the day. These people are not seen, heard or loved. I cannot ignore what I’ve learned and therefore want to raise my voice against this injustice.