P1260664-2.png

BLIJVENDE IMPACT MAKEN OP HET LEVEN VAN EEN GEZIN DAT LEEFT ONDER DE GEVOLGEN VAN EXTREME ARMOEDE?
P1240984.jpg

EXTREME ARMOEDE

Mensen die leven in extreme armoede leven volgens de extreme armoede grens van de Wereldbank van minder dan $ 1,90 per dag, dat is ongeveer € 1,65. 10,9% van de wereldbevolking leeft in extreme armoede (april 2018), dat zijn 783 miljoen mensen, waarvan meer dan de helft kind is.
P1240850.jpg

COMPASSION

Extreme armoede maakt kinderen kwetsbaar.

Misbruik, uitbuiting, honger, ziekte en gebrek aan onderwijs zijn niet ongewoon. Dit is in strijd met de rechten van ieder kind. Want ieder kind heeft recht op een goede start. Bij Compassion dromen we van een wereld waarin kinderen niet meer in armoede leven. Samen met ouders, lokale kerken, medewerkers en giftgevers helpen we wereldwijd 2,2 miljoen kinderen.


Ook mee op reis?

Motivation

Voor een Keniaanse droom, plant ik een boom! Help mij mee met de waterprojecten van Kenia en de hulp aan de Keniaanse kinderen. Break my hart for what breaks yours van het lied Hosanna galmt al jaren door mijn hoofd. Ik voel me sterk verbonden en geroepen om mijn medemens en haar leefomgeving te ondersteunen. Vanuit die roep ondersteun ik samen met mijn gezin (mijn vrouw en onze 3 kids) een drietal sponsorkinderen waarvan 1 uit Kenia (Marsabit) en werken wij mee aan gerechtigheid in deze wereld voor een beter bestaan van minderbedeelden. Vanuit mijn passie voor de natuur werk ik daarnaast aan biodiversiteitherstel en daarmee ook onze leefwereld. Voor mijn werk doe ik dit o.a. als ecoloog en hoop daarmee navolging te geven aan goed rentmeesterschap. In dit kader heb ik ook mijn footprint voor de vlucht gecompenseerd met ca. 150 bomen. Wil jij mij helpen? sponsor dan een boom en daarmee het waterproject (alle beetjes helpen, maar het gaat sneller met bijvoorbeeld 50 -100 euro per boom). Of vraag om een kleine tuinklus voor zegge 200 a 500 euro (ik heb het nodige materieel hiervoor, zoals een motorzaag). Of laat mij vleermuis- of vogelonderzoek uitvoeren in de avond of in het weekend.