P1260664-2.png

KINDSPONSORING

Blijvende impact maken op het leven van een kind? Doormiddel van het kind sponsorprogramma helpt Compassion kinderen die in extreme armoede leven. Wil jij ook een kind sponsoren? Klik op de button en scroll naar beneden naar de sectie 'Sponsor een kind'.

P1240984.jpg

EXTREME ARMOEDE

Mensen die leven in extreme armoede leven volgens de extreme armoede grens van de Wereldbank van minder dan $ 1,90 per dag, dat is ongeveer € 1,65. 10,9% van de wereldbevolking leeft in extreme armoede (april 2018), dat zijn 783 miljoen mensen, waarvan meer dan de helft kind is.
P1240850.jpg

COMPASSION

Extreme armoede maakt kinderen kwetsbaar.

Misbruik, uitbuiting, honger, ziekte en gebrek aan onderwijs zijn niet ongewoon. Dit is in strijd met de rechten van ieder kind. Want ieder kind heeft recht op een goede start. Bij Compassion dromen we van een wereld waarin kinderen niet meer in armoede leven. Samen met ouders, lokale kerken, medewerkers en giftgevers helpen we wereldwijd 2,2 miljoen kinderen.

Motivation

Help mij mee met de waterprojecten van Kenia en de hulp aan de Keniaanse kinderen. Het waterproject houdt in: vasthouden van water, ontzilten van grondwater, zodat het drinkbaar is en het gebruikt kan worden voor moestuinen en voedselbossen. Groente en fruit wat over is, wordt in Kenia verkocht op de markt en zorgt daarmee voor wat extra geld voor basisbehoeften zoals eten, de woning, onderwijs en vergroenen van de leefomgeving. Ik wandel 63 km achter elkaar in Kenia in mei 2024, om daar onze betrokkenheid door acties en sponsorgeld een gezicht te geven en te laten zien dat we er voor hun zijn. En wist u dat ze in het noorden van Kenia in het regenseizoen last hebben van extreme vloedstromen, met als gevolg het verlies van een groot deel van hun verbouwde voedsel, vee, woningen, ziektes en slachtoffers. Daarna manifesteert zich een ware langdurige extreme droogte periode en degradatie van de bodem. Ik voel me daarom sterk verbonden en geroepen om mijn medemens en haar leefomgeving te helpen. Vanuit die roep ondersteun ik samen met mijn gezin een drietal Afrikaanse sponsorkinderen waarvan 1 uit Kenia (Marsabit) en werken wij mee aan gerechtigheid in deze wereld. Vanuit mijn passie voor de natuur werk ik daarnaast aan biodiversiteitherstel en daarmee ook onze leefwereld. Voor mijn werk doe ik dit o.a. als ecoloog en hoop daarmee navolging te geven aan goed rentmeesterschap in Nederland en Kenia. P.s. Mijn footprint voor de vlucht heb ik gecompenseerd met ca. 150 bomen en er worden nog veel meer bomen geplant, doordat ik op lange termijn ambitie heb om samen te werken via lokale programma’s in Kenia zoals Justdiggit. Wil jij mij helpen? Dit kan je doen via de Doneerknop. Super bedankt. Hartelijke groet David van der Veen