Verhalen

‘Ik wilde ergens wonen waar ik me veilig voelde’

Colombiaanse Laura bad om een uitweg


Als op een dag een guerrillastrijder hun huis binnenkomt, verstoppen Laura*, haar moeder en zusjes zich. Want ze weten dat hij niets goed in de zin heeft. Verstopt in een slaapkamer begint hun moeder te bidden. De man opent deur na deur. Maar de deur naar hun schuilplaats blijft gesloten. Een wonder!

Laura (21) groeide op in een christelijk gezin. Met haar drie broers en zussen vormen ze een hecht gezin. Haar vader is voorganger. In de regio waar Laura woonde, maken guerrillastrijders de dienst uit. “Ik was nog klein, maar herinner me dat onze kerk dicht moest. En ook alle andere kerken.” De aanwezigheid van gewapende strijders en het gevaar voor bommen, maakte het een onveilige situatie. Haar vader werd ook regelmatig afgeperst en bedreigd. De onvrede over en haat van voorgangers en christelijke leiders was (en is) groot.

De houding van haar vader inspireerde Laura om te blijven geloven in de Here Jezus. “Mijn vader was niet bang. Hij ging door met zijn werk. Dat te zien, zijn onverschrokkenheid en de blijdschap, gaf mijn geloof een boost”, vertelt Laura als ze terugdenkt aan de moeilijke momenten.

Niet bang

In haar tienerjaren werd Laura gepest op school. Het jaar voordat haar ouders haar naar het opvanghuis stuurden, bad Laura om een veilige plek. Een plek waar ze mocht zijn wie ze is. “Dat mijn ouders mij, voor mijn veiligheid, naar het opvanghuis stuurden, deed wel pijn, maar ik wilde ook graag ergens wonen waar ik me veilig voelde. Waar ik niet meer gepest werd,” vertelt Laura. “Wat mij bij blijft van mijn twee jaar in het opvanghuis is de liefde en warmte van de docenten, tutoren en ook onderling. Toen ik er net was, zei ik weinig. Ik hield me gedeisd, omdat ik bang was dat ik ook hier gepest zou worden.” Maar de onderlinge verbondenheid, de rust om de Bijbel te leren kennen en het familiegevoel, maakten al snel dat Laura zich thuis begon te voelen. In 2017 haalde ze haar middelbare schooldiploma.

Weten wat lijden is

Na haar jaren diplomering bleef Laura in het opvanghuis wonen. Ze begon met haar studie Social Work en werkt ondertussen op het veldkantoor van Open Doors in Colombia. “In mijn werk ontmoet ik andere christenen die vervolging ondergaan. Ik herinner me dan weer wat ik zelf heb doorgemaakt. Ik kan hen troosten, hen aanmoedigen. Want ik weet dat wat de omstandigheden ook zijn, dat Hij altijd een uitkomst biedt.”

*Schuilnaam

Verhalen

Dag 9: Tijd om weer naar huis te gaan

Lees volgende Story
DSC08232-7.jpg