Feiten

De vervolging van christenen blijft wereldwijd toenemen. Hun aantal is groter dan ooit: 360 miljoen christenen worden om hun geloof vervolgd. En voor het eerst in twintig jaar staat Noord-Korea niet meer op de eerste plaats in de Ranglijst Christenvervolging van Open Doors.

TREND 1: Succes taliban boost voor alle jihadisteN

Afghanistan is het moeilijkste land ter wereld voor christenen. De machtsovername van de taliban in augustus ’21 zorgde voor een morele oppepper bij jihadisten wereldwijd. In Pakistan en andere delen van Centraal-Azië vierden islamitische bewegingen feest na het overhaaste en chaotische vertrek van Amerikaanse en andere westerse strijdkrachten.

Het effect zal komend jaar wereldwijd voelbaar zijn. In de Sahel blijft het geweld tegen christenen, met name door de terreurbeweging Boko Haram en militante Fulani, toenemen. Vooral in Nigeria vallen veel doden: in 2020 circa 3.600. Afgelopen jaar werden 4.650 christenen in Nigeria om hun geloof vermoord. Een kwart meer.

Het geweld breidt zich als een olievlek uit naar omringende landen als Tsjaad, Kameroen, de Centraal-Afrikaanse RepubliekNigerMali en Burkina Faso. In 2014 stonden de meeste van deze Sahellanden nog niet vermeld op de ranglijst.

TREND 2: Kerk op de vlucht

Een tweede trend is dat de wereldwijde kerk in toenemende mate te maken heeft met ontheemde en/of gevluchte gelovigen.

In het Midden-Oosten zijn miljoenen mensen op drift. In de Sahelregio zijn tienduizenden christenen door jihadistisch geweld van huis en haard verdreven. Zij zoeken een veilig heenkomen om aan burgeroorlog (Soedan), onderdrukking (Iran) of dienstplicht (Eritrea) te ontsnappen.

In het afgelopen decennium zijn honderden kerken in Burkina FasoMali en Niger gesloten. In Myanmar bombardeert het leger kerken en arresteert christelijke voorgangers.

trend 3: Digitale vervolging

China zet de toon bij een derde trend: digitale vervolging.

Na de invoering van strenge godsdienstwetgeving begin 2018 werden in mei vorig jaar nog striktere regels van kracht. China als opkomende supermacht geeft de wereld het voorbeeld hoe met nationalisme en digitalisering de vrijheid van godsdienst in te perken is. Chinezen moeten hun moederland, de communistische partij en het socialistische bestel liefhebben. Zij mogen niet de ‘nationale veiligheid’ en eenheid ondermijnen, of verdeeldheid in het land brengen. Een nieuwe wet legt het contact met buitenlanders in China nog verder aan banden; een verbod op ‘religieus extremisme van buitenlanders’ staat op stapel.

Autoritaire overheden zijn er ook in Latijns-Amerika. In Nicaragua en Venezuela zetten de machthebbers lastercampagnes op tegen bisschoppen en pakken kerken hun vergunning af waardoor die hun deuren moeten sluiten. In Cuba verdwenen katholieke en protestantse leiders achter de tralies omdat zij zich uitspraken voor sociale gerechtigheid.

TREND 4: Corona verlamt kerk

Een vierde trend is dat autoritaire regimes en misdaadbendes misbruik maken van de Covid-beperkingen. Zij grijpen de coronacrisis aan om de kerk tegen te werken en te verzwakken. Officieel heet het dat het ‘nationale belang’ niet mag worden ondermijnd.

In Vietnam grijpen ambtelijke en politieke instanties corona-uitbraken aan om laster over kerken te verspreiden. Vanwege medische veiligheid worden kerken langdurig gesloten gehouden.

Extremistische en criminele bendes breiden hun territoriale macht en controle uit onder het mom van bestrijding van de pandemie.

Feiten

Het verhaal van ‘Gevangene 42’

Lees volgende Story
Prisoner 42 - WWL21 - Page Banner (1).jpg