Feiten

Mensen die leven in extreme armoede hebben minder dan $ 2,15 per dag te besteden. In de afgelopen jaren, waarin de pandemie, gevolgen van klimaatverandering en inflatie een grote rol speelden, is het aantal mensen dat leeft in armoede alleen maar toegenomen. Op dit moment leven bijna 700 miljoen mensen in deze omstandigheden (World Bank, 2023). De helft van hen is kind.

Kinderen worden altijd het zwaarst getroffen door extreme armoede. Uit onderzoek van Unicef en de World Bank blijkt dat kinderen ruim twee keer zoveel kans hebben om extreem arm te zijn dan volwassenen. Armoede maakt kinderen kwetsbaar en belemmert hen in hun ontwikkeling.

AANTAL KINDEREN IN EXTREME ARMOEDE

0-4 jaar: 99,4 miljoen

5-9 jaar: 105,1 miljoen

10-14 jaar: 88,8 miljoen

15-17 jaar: 40,3 miljoen

KINDEREN EN SCHOOL

Het is een van de Millenium Development Goals die de Verenigde Naties in 2015 hebben opgesteld: alle kinderen hebben het recht om basisonderwijs te volgen. Maar helaas wordt deze doelstelling op dit moment bij lange na niet gehaald.

Wereldwijd gaan er 293 miljoen kinderen niet naar school. Daarnaast is de kwaliteit van scholing lang niet overal goed genoeg. Wereldwijd zijn er nog eens ruim 600 miljoen kinderen die de minimale basisvaardigheden in lezen en rekenen niet beheersen. Dit probleem is de afgelopen jaren door de pandemie alleen maar erger geworden. Doordat de scholen lang gesloten waren en het voor veel kinderen niet mogelijk was om onderwijs op afstand te volgen, zijn de leerachterstanden enorm toegenomen.

KINDEREN, KINDERARBEID & SLAVERNIJ

Wereldwijd zijn naar schatting 160 miljoen kinderen betrokken bij kinderarbeid. In de armste landen ter wereld is volgens cijfers van Unicef 1 op de 5 kinderen betrokken bij kinderarbeid. Ze zijn te jong om te werken en doen vaak werk dat schadelijk is voor hun ontwikkeling en gezondheid.

De landbouwsector is verantwoordelijk voor 70 procent van de kinderen in kinderarbeid (112 miljoen), gevolgd door 20 procent in de dienstensector (31,4 miljoen) en 10 procent in de industrie (16,5 miljoen). Ruim een derde van de kinderen die moeten werken, gaan niet meer naar school. Naar schatting worden 2 miljoen kinderen ieder jaar uitgebuit in de seksindustrie.

KINDHUWELIJKEN EN BESNIJDENIS

In sommige culturen zijn kindhuwelijken heel normaal. Jaarlijks trouwen er 12 miljoen meisjes onder de 18. Dat zijn bijna 33.000 huwelijken per dag. In West- en Centraal-Afrika trouwen 4 op de 10 meisjes voor hun achttiende verjaardag. In Zuid-Azië is dit 3 op de 10. Deze meisjes gaan niet meer naar school en worden meestal op hele jonge leeftijd moeder.

Meer dan 200 miljoen meisjes en vrouwen hebben een vorm van vrouwenbesnijdenis (VGV) ondergaan. Zij wonen in 31 verschillende landen in Afrika, Azië en het Midden-Oosten. Vrouwenbesnijdenis vindt meestal plaats bij meisjes in de leeftijd van 0 tot 15 jaar.

KINDEREN EN (HUISELIJK) GEWELD

Het is een gegeven dat kinderen in extreme armoede vaak in aanraking komen met (huiselijk) geweld. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie heeft jaarlijks 1 op de 2 kinderen tussen 2 en 17 jaar te maken met een vorm van geweld. Bijna 300 miljoen kinderen tussen de 2 en 4 jaar zijn slachtoffer van geweld, vaak veroorzaakt door hun ouders/verzorgers. 88 procent van alle landen heeft wetten tegen kindermishandeling, maar die worden slechts in 47 procent van die landen gehandhaafd. Uit onderzoek blijkt daarnaast dat wereldwijd 1 op de 8 kinderen onder de 18 jaar slachtoffer is van seksueel misbruik.

STERFTECIJFERS KINDEREN (ONDER DE 5 JAAR)

Naar schatting stierven er in 2021 wereldwijd 5 miljoen kinderen onder de 5 jaar. Dat betekent dat 1 op de 26 kinderen stierf voor hun vijfde verjaardag. Bijna de helft van deze kinderen overleed in de eerste maand na de geboorte.

De belangrijkste oorzaken voor kindersterfte onder 5 jaar wereldwijd blijven: infectieziektes, zoals longontsteking, diarree en malaria, samen met vroeggeboorte en complicaties bij de bevalling. Ook het gebrek aan schoon drinkwater en onvoldoende voeding spelen een belangrijke rol.

KINDEREN EN OORLOG

Kinderen die betrokken zijn bij oorlogssituaties zijn kindsoldaten, kinderen die werken als ‘dragers’ of meisjes die ingezet worden als ‘soldatenvrouwen’.

Er zijn elk jaar duizenden kinderen betrokken bij de oorlogsindustrie, vaak al vanaf dat ze heel jong zijn. Veel kinderen lopen ernstige geestelijke en lichamelijke trauma’s op.
Wereldwijd leven 230 miljoen kinderen in oorlogsgebieden.

Feiten

Ik moest het doen voor mijn gezin

Lees volgende Story
CC-ET032000413-FoodDistribution-014-2005.jfif