Verhalen

DAG 6

Te midden van alles, door het lijden heen, is God bij je en vormt hij je

Na het genot van een volle nacht in een echt bed, beginnen we de dag met een heerlijk ontbijt waarna het programma start met een devotion. We kijken samen naar het leven van Jozef, waarin we zien dat ondanks onze omstandigheden, of juist door onze omstandigheden, God machtige dingen kan doen. Net als we gisteren hoorden van Facika, en de afgelopen week mensen vaak hebben horen getuigen dat, juist door de pijn en de vragen, God ons vormt.
Elke keer weer had Jozef weer met tegenslagen te kampen, maar hij bleef nederig en ondanks wat hem werd aan gedaan bleef hij de gaven die God hem had gegeven om anderen te dienen. En steeds weer wordt herhaald ‘en de HEER stond hem terzijde.’ Te midden van zijn pijn en worsteling was God aan het werk, en ook wij worden gevraagd om na te denken over pijnlijke momenten in ons leven, over de dingen waar we mee worstelen, en hoe God juist dit kan omvormen tot onze grootste kracht. God is bij ons in het lijden, en Hij vormt ons door het lijden heen. We worden uitgedaagd om God te vragen, ‘Heer, waar mag ik mee gaan worstelen? Welke kracht schuilt er in de pijn die ik meedraag?’

Op geestelijk gebied gebeurt er zó veel tijdens zo’n week. God is op individueel gebied met ons bezig, maar ook als groep is God ons aan het vormen.

Na de devotion neemt Marja, manager van Scharlaken Koord, het woord om te laten zien hoe alle verschillende werktakken van SK waar we de afgelopen dagen over hebben geleerd samen werken om hetzelfde doel te dienen: we willen iedere vrouw, man, jongen en meisje in Nederland die in de prostitutie werkt de kans geven om uit te stappen.

Na Marja neemt collega Matt Helland het woord, op de Wallen ook wel bekend als ‘Pastor Mattheo’. Veel van de vrouwen kennen hem en vragen hem om met ze te bidden als hij samen met een van de andere maatschappelijk werkers langs de ramen gaat. Naast dat Matt straatwerk doet onder de Spaanstalige werkers in het Wallengebied, leiden hij en zijn zijn vrouw Femke leiden een Spaanstalige kerk in Amsterdam waar ze ook veel vrouwen welkom mogen heten die in de prostitutie werken of hebben gewerkt. Hij getuigt van het feit dat de kerk een belangrijke rol heeft in de strijd tegen gedwongen prostitutie. ‘Ieder mens heeft liefde nodig, maar we zoeken het op de verkeerde plekken. Wij weten wat echte liefde is, wij kennen de Liefde; Zijn naam is Jezus. Het evangelie dat wij met hen mogen delen gaat om leven vanuit een plek van voldoening en je identiteit in God kennen.’
In de groep komt het gesprek op gang over hoe wij zelf, als we weer thuis zijn na deze week, in onze eigen kerken een veilige omgeving kunnen creëren waar vrouwen zich welkom voelen, maar ook waar we er niet voor terugdeinzen om met elkaar in gesprek te gaan over seksualiteit, verlangens en relaties, en hierin samen gaan zoeken naar hoe we de waarheid in Gods woord praktisch handen en voeten kunnen geven.

Omdat de wandelaars in de avond al starten met lopen, is er in de middag een keuzeprogramma. Sommige deelnemers nemen de tijd om hun rust te pakken en nog een paar uur te slapen, een deel van de groep brengt een bezoek aan Crafted Stories; de winkel van Scharlaken Koord waar we vrouwen die uitgestapt zijn leer-/werktrajecten aan kunnen bieden. De start van de winkel is gefinancierd door de eerste THDV Muskathlon in 2021, dus het is ook bemoedigend voor de deelnemers om concreet te zien wat voor positieve impact de fondsen die zij hebben geworven kunnen hebben.
Een andere groep deelnemers blijft achter in de Shelter om een storytelling workshop te volgen. Hierbij gaan ze heel praktisch aan de slag om hun eigen verhaal en ervaringen van de afgelopen week onder woorden te brengen, zodat ze dit in hun eigen omgeving kunnen delen als ze weer thuis zijn. Er gebeurt in zo’n week zó veel, dus het is fijn om de tijd te maken om na te denken over wat God heeft gedaan en hoe je hiervan kunt getuigen. De overgebleven groep volgt een wandeling over de Wallen, waarbij ze luisteren naar het verhaal van Dana – een vrouw die zelf in de Rosse Buurt heeft gewerkt en deelt hoe ze daar terecht is gekomen en wat de ervaring met haar heeft gedaan.

Na een koolhydraatrijke maaltijd - in verband met de sportieve prestatie die nu snel dichterbij komt - mogen we het woord geven aan Irina. Een vrouw die zelf jaren lang is uitgebuit in de gedwongen prostitutie en nu krachtig getuigt van hoe God in haar leven heeft gewerkt en hoe ze door alles wat ze heeft meegemaakt ervaart hoe Hij er altijd al bij was. Tijdens de reis vanuit Roemenië hebben de deelnemers fragmenten uit haar verhaal gehoord; over hoe zwaar haar leven in Oost Europa was en hoe ze systematisch werd gebroken door haar handelaren zodat ze, eenmaal op de Wallen, alles zou doen wat van haar werd gevraagd. Wat is het dan bijzonder dat ze voor deze groep staat, te getuigen van Gods goedheid en grootheid! Ze eindigt door een zegen uit te bidden over de groep en neemt uitgebreid de tijd om nog na te praten en te bidden met degenen die dat verlangen.

Voordat de wandelaars met de bus richting het parcours vertrekken nemen we de tijd om nog met elkaar te bidden en elkaar te zegenen. We bidden heel specifiek voor mensen die op dit moment fysieke klachten hebben; dat God hen bovennatuurlijke kracht zal geven en ze genezing mogen ervaren in hun lichaam terwijl ze in beweging zijn voor gerechtigheid. Op de gang wordt een soort erehaag gevormd door de achterblijvende Muskathleten voor de wandelaars om doorheen te lopen op de weg naar buiten. Er worden schouderklopjes, omhelzingen en veel bemoedigen uitgedeeld.
Met de wandelaars lopen we nog even naar het eind van de steeg, waar we pal tegenover Casa Rosso nog met elkaar gaan bidden. De rode lichten reflecteren op het water en de straten lopen alweer vol met toeristen. Hier in deze buurt mogen we met elkaar gaan staan in de autoriteit die we hebben gekregen als kinderen van de Allerhoogste dat de duisternis zal wijken voor het Licht.

De wandelaars zijn inmiddels aangekomen bij het parcours en gestart aan de 63 km die ze vannacht en morgen gaan afleggen. De rest van de deelnemers gaan allemaal vrij gauw richting hun bed, om nog een goede nachtrust te pakken voordat we morgenochtend vroeg starten om om 8:00 aan de start van het parcours te staan.

DSC07431-1.jpg DSC07465-2.jpg DSC07517-4.jpg DSC07560-7.jpg
Verhalen

Liveblog Muskathlon THDV 2023

Lees volgende Story
DSC06711-3.jpg