CC-UG053900660-20-1911.jpg

BLIJVENDE IMPACT MAKEN OP HET LEVEN VAN EEN GEZIN DAT LEEFT ONDER DE GEVOLGEN VAN EXTREME ARMOEDE?
CC-UG060701195-05-2110.jpg

EXTREME ARMOEDE

Mensen die leven in extreme armoede leven volgens de extreme armoede grens van de Wereldbank van minder dan $ 1,90 per dag, dat is ongeveer € 1,65. 10,9% van de wereldbevolking leeft in extreme armoede (april 2018), dat zijn 783 miljoen mensen, waarvan meer dan de helft kind is.
CC-UG051100502-26-2109.JPG

COMPASSION

Extreme armoede maakt kinderen kwetsbaar.

Misbruik, uitbuiting, honger, ziekte en gebrek aan onderwijs zijn niet ongewoon. Dit is in strijd met de rechten van ieder kind. Want ieder kind heeft recht op een goede start. Bij Compassion dromen we van een wereld waarin kinderen niet meer in armoede leven. Samen met ouders, lokale kerken, medewerkers en giftgevers helpen we wereldwijd 2,2 miljoen kinderen.


Ook mee op reis?

Motivation

Armoede kan ontzettend uitzichtloos en hopeloos zijn. Om die cyclus van armoede te verbreken moet er iets gebeuren en hier wil ik heel graag aan bijdragen. Door kinderen en hun gezinnen hoop en perfectief op een toekomst te geven. Als wij hier met onze tijd en middelen een verschil in kunnen maken is dat geweldig!